თბილისის ციფრული სივრცე

ფასდაკლება თბილისის ციფრულ სივრცეში

-25%

ფასდაკლება ყველა ვაქცინირებულ ვიზიტორს!
🧬 1 აგვისტოდან 31 აგვისტომდე
Tbilisi Digital Space - თბილისის ციფრული სივრცე
ყველა ვაქცინირებულ სტუმარს სთავაზობს 25%-იან ფასდაკლებას ნებისმიერი კატეგორისს ბილეთზე.
💉ერთჯერადი ვაქცინაციის დამადასტურებელ ფურცელთან ერთად, უნდა წარმოადგინოთ
პირადობის დამადასტურებელი ნებისმიერი საბუთი: პირადობის მოწმობა, მართვის მოწმობა ან სხვა ფოტოსურათიანი დოკუმენტი.

phone-call.png

577 00 07 05

facebook-circular-logo.png
instagram.png